به باشگاه مشتریان نیلموتی خوش آمدید

با عضویت در باشگاه مشتریان اخبار رویدادها، تخفیفات، کلکسیون‌های جدید و... از طریق پیامک برای شما ارسال می‌شود و بر اساس سطح اشتراک‌تان از طرح‌ها و خدمات ویژه‌ای بهره‌مند می‌شوید.

ارزش اعتبارات موجود در کارت هیچگونه ارزش نقدی نداشته و قابل استرداد و انتقال نیست.

اعتبارات در صورت عدم استفاده پس از دو سال باطل می‌شوند.

صدور مجدد کارت اشتراک

در صورت مفقود شدن کارت لطفا با امور مشتریان تماس بگیرید تا ضمن ابطال کارت قبلی، کارت جدید صادر شود. همچنین در صورت تغییر نوع اشتراک، کارت قبلی باطل و کارت جدید صادر می‌شود. تماس با امور مشتریان

ضمن تشکر از خرید شما به استحضار می‌رساند

کالای خریداری شده را برای شستشو به خشکشویی معتبر (در دمای ۳۰ درجه) بسپارید.

از تماس کالا با اجسام خارجی که به هر نحو به الیاف پارچه آسیب می‌رساند جلوگیری کنید.

کالای فروخته شده به هیچ عنوان پس گرفته نخواهد شد در صورت لزوم کالای استفاده نشده حداکثر ۲۴ ساعت قابل تعویض می‌باشد.