شعبه کوئین سنتر

خیابان فرشته، خیابان مریم غربی، مرکز خرید کوئین سنتر

شعبه سانا

بلوار اندرزگو، مرکز خرید سانا سنتر

02174438895

شعبه روشا

نیاوران، تقاطع فرمانیه و عمار، دپارتمان استور روشا